Dla Państwa wygody przygotowaliśmy druki do pobrania. Podział na poszczególne kategorie (kadry i płace, dla przedsiębiorcy, księgowość) ułatwi Państwu poruszanie się pomiędzy wyróżnionymi grupami. Twoje Biuro Rachunkowe Lublin dołożyło wszelkich starań aby druki były poprawne merytorycznie i edycyjne. Jeśli jednak znajdziecie Państwo błędy czy też inne niedociągnięcia  to prosimy o informacje.

Druki księgowość Lublin

druki księgowość lublin druki księgowość lublin

Kadry i płace

  • Umowa o pracę POBIERZ
  • Umowa o dzieło POBIERZ
  • Świadectwo pracy POBIERZ
  • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem POBIERZ
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia POBIERZ
  • Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę POBIERZ
  • Oświadczenie do celów obliczenia miesięcznych zaliczek POBIERZ
  • Oświadczenie zleceniobiorcy POBIERZ
  • Kwestionariusz pracownika POBIERZ
  • Ewidencja godzin pracy – umowa zlecenia POBIERZ

Dla przedsiębiorcy

Księgowość