Zaczął się kwiecień, a więc…

warto przypomnieć, że 30-04-2013 mija ostateczny termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013

PIT-36 – przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

PIT-36 L – przeznaczony jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT.

PIT-37 – formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, opodatkowane za zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (wynagrodzenia, emerytury, renty, stypendia, zasiłki itd.), nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, nie są obowiązani doliczać do dochodów małoletnich dzieci, a także nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

PIT-38 –  Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

PIT-39 – formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT

Komentowanie wyłączone.