Twoje Biuro Rachunkowe

Witamy na naszej stronie. Twoje Biuro Rachunkowe (TBR) oferuje pełen zakres usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Powierzając nam swoje finanse zyskujecie Państwo w pełni profesjonalną obsługę popartą wieloletnim doświadczeniem.

Pracownicy TBR

“W tym miesiącu specjalna promocja dla …”

biuro rachunkowe lublin edukacyjne

Zaczynamy cykl ” W tym miesiącu specjalna promocja dla …”

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Wasze oczekiwania zaczynamy cykl, który można zatytułować "W tym miesiącu specjalna promocja dla…". W jego ramach będziemy oferowali specjalne ceny na uslugi Twojego Biura Rachunkowego (TBR) dla wybranych grup zawodowych.

Oprócz wspomnianej oferty TBR (Księgowa – Lublin) przedstawia Państwu inne promocje:

„Dobry Start” – dla rozpoczynających działalność gospodarczą, przez dwa miesiące usługa księgowa 50 % taniej.

„Polecone Nagrodzone” – Każdy klient, który poleci nasze usługi, a umowa z Biurem dojdzie do skutku, otrzyma jednomiesięczny rabat w wysokości 20%

Promocje nie łączą się.

promocje księgowa lublin

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych – 30.06

30 czerwca mija termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 dla jednostek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spoczywa na spółkach, które są związane regulacjami ustawy o rachunkowości, m.in. na:

– spółkach handlowych, spółkach cywilnych, a także innych osobach prawnych, w tym fundacjach i stowarzyszeniach;

– osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych, spółkach partnerskich oraz spółdzielniach socjalnych – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, z kolei na zatwierdzenie sprawozdania organy mają kolejne 3 miesiące (czyli 6 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia). Od momentu zatwierdzenia sprawozdania kierownik jednostki zobowiązany jest:

1. złożyć je w urzędzie skarbowym:

– w ciągu 10 dni (dotyczy sp. z o.o. oraz spółek akcyjnych, fundacji, stowarzyszeń),

-wraz z zeznaniem rocznym – najpóźniej do 30 kwietnia (dotyczy spółek osobowych prowadzących pełne księgi),

2. złożyć je w sądzie rejestrowym (KRS)  wraz z dodatkowymi dokumentami:

– w ciągu 15 dni.

Maj, ciągle maj, ale nie samymi podatkami człowiek żyje

góry księgowa Lublin góry księgowa Lublin góry księgowa Lublin góry księgowa Lublin

Maj, piękny maj…

ksiegowa-lublin-biuro

Zaczął się kwiecień, a więc…

warto przypomnieć, że 30-04-2013 mija ostateczny termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013

PIT-36 – przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

PIT-36 L – przeznaczony jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT.

PIT-37 – formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, opodatkowane za zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (wynagrodzenia, emerytury, renty, stypendia, zasiłki itd.), nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, nie są obowiązani doliczać do dochodów małoletnich dzieci, a także nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

PIT-38 –  Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

PIT-39 – formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT

Witamy na naszej nowej stronie

Serdecznie wiatmy na naszej nowej stronie. Jest ona w trakcie modernizacji więc bardzo przepraszamy za chwilowe niedociągnięcia.

Zapraszamy do kontakt u z nami, wyjaśnimy wszelkie wątpliowści, podpowiemy i poradzimy.