Archiwum kategorii ‘Księgowość fundacje’

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych – 30.06

Autor: ksiegowa dnia 3 czerwca 2014

30 czerwca mija termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 dla jednostek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spoczywa na spółkach, które są związane regulacjami ustawy o rachunkowości, m.in. na:

– spółkach handlowych, spółkach cywilnych, a także innych osobach prawnych, w tym fundacjach i stowarzyszeniach;

– osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych, spółkach partnerskich oraz spółdzielniach socjalnych – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, z kolei na zatwierdzenie sprawozdania organy mają kolejne 3 miesiące (czyli 6 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia). Od momentu zatwierdzenia sprawozdania kierownik jednostki zobowiązany jest:

1. złożyć je w urzędzie skarbowym:

– w ciągu 10 dni (dotyczy sp. z o.o. oraz spółek akcyjnych, fundacji, stowarzyszeń),

-wraz z zeznaniem rocznym – najpóźniej do 30 kwietnia (dotyczy spółek osobowych prowadzących pełne księgi),

2. złożyć je w sądzie rejestrowym (KRS)  wraz z dodatkowymi dokumentami:

– w ciągu 15 dni.

Witamy na naszej nowej stronie

Autor: ksiegowa dnia 2 marca 2014

Serdecznie wiatmy na naszej nowej stronie. Jest ona w trakcie modernizacji więc bardzo przepraszamy za chwilowe niedociągnięcia.

Zapraszamy do kontakt u z nami, wyjaśnimy wszelkie wątpliowści, podpowiemy i poradzimy.