Archiwum kategorii ‘księgowa Lublin’

Promocja dla „ryczałtowców”

Autor: ksiegowa dnia 5 października 2018

biuro rachunkowe lublin ksiegowosc

JPK – zmiany od 1 lipca

Autor: ksiegowa dnia 1 czerwca 2018

JPK – od 1 lipca 2018 średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorcy będą musieli przesłać w formie elektronicznej na żądanie urzędu skarbowego: swoje faktury, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane o stanach magazynów, księgi przychodów i rozchodów i ewidencje przychodów.

Nowa ulga – jednorazowa amortyzacja nowych fabrycznie środków trwałych dla wszystkich!

Autor: ksiegowa dnia 31 sierpnia 2017

Przedsiębiorcy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł.

Prawo do jednorazowej amortyzacji przy zakupie nowych fabrycznie środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 oraz 8 KŚT przysługuje pod warunkiem, że:

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Zakładanie spółek

Autor: ksiegowa dnia 28 lipca 2017

 ksiegowa-lublin-kadry

PIT 2016 – zapraszamy – rozliczymy

Autor: ksiegowa dnia 15 lutego 2017

pit 2016 rozliczanie lublin

NOWE – Umowy zlecenia i Transakcje gotówkowe

Autor: ksiegowa dnia 7 stycznia 2017

umowy-zlecenia-2017

Prawo pracy/Prawo gospodarcze

Autor: ksiegowa dnia 6 września 2016

Prawo pracy

1 września br. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków – jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy…  więcej

Prawo gospodarcze

Z początkiem 2017 r. nastąpi obniżenie limitu dopuszczalnych transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 000 euro do 15 000 zł. Oznacza to, że znacznie częściej niż obecnie przedsiębiorcy będą obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego. …więcej

Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika

Autor: ksiegowa dnia 3 sierpnia 2016

Procedura nazwana potocznie "ulgą na złe długi" umożliwia wierzycielom (podatnikom VAT) odzyskanie kwoty podatku należnego od danej czynności. Ulga ta dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona – czyli gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Więcej w Aktualnościach

W tym miesiącu – grudniu – specjalna promocja dla

Autor: ksiegowa dnia 1 grudnia 2015

ksiegowa-promocje-lublin-architektura

ksiegowa-lublin-tanio

W tym miesiącu – listopadzie – specjalna promocja dla

Autor: ksiegowa dnia 4 listopada 2015

ksiegowa-lublin-fizjoterapiaksiegowa-lublin-tanio