Aktualności

1. Podatek dochodowy PIT i CIT
1.1. Nowa ulga – jednorazowa amortyzacja nowych fabrycznie środków trwałych dla wszystkich! 

1.2. Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

2. Podatek VAT
2. 1. Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika
2.2. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
2.3. Od 1.01.2016 podatnicy wykorzystujący nabywane towary i usługi do działalności gospodarczej podlegającej VAT, a także do innych celów, mają obowiązek przyporządkowania VAT naliczonego
2.4. Zmiany właściwości miejscowej VAT – od 1 stycznia 2016 r.
2.5.  Split payment – podzielona płatność raz jeszcze – Nowe!!!

 

3. Ubezpieczenia i prawo pracy
3.1. Numer rachunku bankowego – NRS
3.2. Umowa o pracę
3.3. Sposób potwierdzenia niezdolności do pracy począwszy od 1 stycznia 2016 r.

4. Rachunkowość
4.1. Od 1.01.2016 r. – organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego będą mogły prowadzić – zamiast ksiąg rachunkowych – uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów

5. Prawo gospodarcze
5.1. Limit transakcji gotówkowych
5.2. Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 lipca – pełnomocnictwa ogólne i szczegółowe